A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Stare Babice
Zarejestruj

Geodezja i kartografia
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
© 2022 Urząd Gminy Stare Babice
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4