A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Stare Babice
Zarejestruj
 Drukuj

Ustalenie numeru porządkowego budynku Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Kogo dotyczy

Wnioskodawca zainteresowany ustaleniem numeru porządkowego budynku

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty


-Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opłaty

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725, Art. 40a, b,)
© 2022 Urząd Gminy Stare Babice
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4